Om Nordic Drone

Pålidelige og effektive droner

Nordic Drone er et dansk firma, som designer og producerer civile droner. Dronerne er udstyret med kameraer, hvilket gør dem velegnet til kortlægning af jordoverflader i forbindelse med landmålings- og jordbrugsopgaver, samt andre civile opgaver. Scanwing er vores såkaldte 'fixed wing', som har suveræne egenskaber med hensyn til stabilitet og til at kortlægge store arealer på kort tid. Når man via en PC har defineret hvilke arealer, som skal gennem-fotograferes, og efter man har kastet dronen mod vinden, så vil dronen automatisk foretage flyvningen og indhente billeder, gps-data og andet data. Scanwing har fået den størst mulige dispensation i UAS category A1 af Trafikstyrelsen i Danmark, hvilket betyder, at den kan anvendes i beboede områder. Nordic Drone yder hjælp og bistand i forbindelse med anvendelsen og vedligeholdelsen af dronerne, og yder bistand indenfor behandlingen af data fra droner.

Nyheder

Nyt om Nordic Drone